Sídlo ambulancie:

Trieda SNP 88 (Obchodný dom Terasa, Luník VII, 1. poschodie – Zdravotnícke ambulancie)

Tel.: 0903 633 916

Email: ambulancia@katarinaontkova.sk

Ambulanciu prevádzkuje:

ONTKO s.r.o., Brestová 19, 040 14 Košice,

IČO: 52553469 DIČ: 2121064550