Cenník

Upozornenie: Od 1.9. 2023 dochádza k zmene cenníka nasledovne:

 

Cenník výkonov klinického psychológa:
Poradenstvo, konzultácia /50 min./  ………………………………………………………………… 35 €

Individuálna psychoterapia /50 min./ ………………………………………………………………. 35€

Skupinová psychoterapia /za člena/ ……………………………………………………………….. 10 €

Správa z vyšetrenia na iné ako zdravotné účely …………………………………………….. 50 €

Psychologické vyšetrenie osobnosti, vypracovanie správy ………………………….. 80 €

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky výkony v ambulancii sú preto spoplatnené podľa vyššie uvedeného cenníka.

Poplatok za osobnú konzultáciu sa hradí na konci stretnutia v hotovosti. 

Dohodnutý termín konzultácie je možné bezplatne zrušiť do 24 hod. pred stretnutím.

V prípade nedostavenia sa klienta na stretnutie bez upozornenia je konzultácia riadne spoplatnená podľa cenníka.

Online konzultácia/50 min./  ……………………………………………………………………….. 35 €

Online konzultácie môžete uhrádzať na číslo účtu SK68 8330 0000 0023 0167 8404.

Pre vystavenie faktúry k uhradenej platbe za konzultáciu prosím vyplňte nasledujúci formulár.

    Po odoslaní formulára vám bude faktúra zaslaná na mail v priebehu niekoľkých dní