Menu Zavrieť

Cenník

Cenník výkonov klinického psychológa:
Poradenstvo, konzultácia /50 min./  ……………………………………………………………………….. 25 €
Individuálna psychoterapia /50 min./ ……………………………………………………………………… 25 €
Skupinová psychoterapia /za člena/ ……………………………………………………………………….. 10 €
Správa z vyšetrenia na iné ako zdravotné účely ……………………………………………………… 50 €
Psychologické vyšetrenie osobnosti, vypracovanie správy ……………………………………… 80 €

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky výkony v ambulancii sú preto spoplatnené podľa vyššie uvedeného cenníka.

Poplatok za osobnú konzultáciu sa hradí na konci stretnutia v hotovosti. 

Dohodnutý termín konzultácie je možné bezplatne zrušiť do 24 hod. pred stretnutím.

V prípade nedostavenia sa klienta na stretnutie bez upozornenia je konzultácia riadne spoplatnená podľa cenníka.

 

Online konzultácia/50 min./  ……………………………………………………………………….. 25 €

Online konzultácie môžete uhrádzať na číslo účtu SK68 8330 0000 0023 0167 8404.